Четвер
26.04.2018
10:41
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Полтавський ДНЗ №42 "Зайчатко"
Головна Реєстрація Вхід
Річний звіт про діяльність закладу »
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Річний звіт про діяльність закладу

У 2016/2017 навчальному році колектив дошкільного закладу працював над вирішенням таких завдань: 1) забезпечення сприятливих умов для збереження фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей, їх гармонійного фізичного розвитку через використання у практичній роботі сучасних засобів оздоровлення, активного використання традиційних і нетрадиційних форм, методів, засобів фізичного розвитку, впровадження передового педагогічного досвіду, оснащення освітнього процесу необхідним фізкультурним, ігровим інвентарем та обладнанням. 2) формування в дошкільників активно-пізнавального ставлення до навколишньої дійсності, уміння успішно орієнтуватися у всьому розмаїтті предметів і явищ, здатність довільно регулювати свою пізнавальну діяльність, творчо мислити. 3) активізація роботи з батьками, як з рівноправними партнерами у вихованні та розвитку дитини.Зміст і форми методичної роботи в закладі планувались на підставі аналізу методичної та освітньо-виховної роботи за минулий рік, будувались на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога. Методична робота проводилась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів. Програмне та методичне забезпечення педагогічного процесу відповідало меті і пріоритетним завданням діяльності закладу. Методична робота базувалася на досягненнях науки, перспективного педагогічного досвіду кращих педагогів і була спрямована на підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагога.

 • ході реалізації змісту методичної роботи в закладі упродовж року згідно з перспективним планом 3 педагоги, що складає 18%, (Волкова О.Г., Подоляк Т.О, Сизоненко Л.В.) пройшли курси підвищення кваліфікації при ПОІППО ім..Остроградського.

Відповідно до перспективного плану 5 педагогів, що складає 29 відсотків, пройшли чергову атестацію. За результатами атестації вихователь Лук’яненко А.А. відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категоріЇ «спеціаліст вищої категорії», вихователям: Педченко М.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст», Матько О.О. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», Бутенко О.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» практичному психологу Подоляк Т.О. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

90% педагогів систематично відвідували методичні об’єднання міста різних категорій з наступним обговоренням на нарадах при завідувачу особистих вражень, отриманих рекомендацій, що сприяло покращенню якості роботи педагогів.

У листопаді 2016 року колектив ДНЗ № 42 приймав участь у міському тижневику педмайстерності ( відкриті покази підготували вихователі Лук’яненко А.А., Макаренко К.І., Бовкун С.Г., Волкова О.Г.)

Відповідно до річного плану роботи в дошкільному закладі були проведені педагогічні ради, в ході яких були розглянуті актуальні питання роботи дошкільного закладу. Найбільшу зацікавленість у педагогів викликала тема «Сучасні форми співпраці з батьками» та тема «Пізнавальний розвиток дошкільників».

Результативно та з високим рівнем зацікавленості пройшли семінари з педагогами:

Вересень: «Міні - музей одного предмета»;

Листопад: «Ігри, що розвивають фантазію і словесна творчість у дітей дошкільного віку»;

Січень: семінар практичного психолога «Стресова ситуація: допомогти самому собі».

Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті роботи семінарів, підвищилась ефективність діяльності колективу за Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Розвитку творчих здібностей та підвищення професійної компетентності педагогів сприяли колективні перегляди занять та виховних заходів з дітьми різного віку. 12 ( 100%) педагогами підготовлено і проведено відкриті заходи. Цікаво пройшов колективний перегляд «Організація праці в природі з дітьми старшого дошкільного віку (6 рік життя)» (вихователь Бутенко О.В.), «Складання творчих розповідей про школу (до 7-10 речень)» (вихователь Макаренко К.І.), «Подорож з чарівним клубочком (сенсорно-пізнавальний розвиток)» (вихователь Матько О.О.), «Організація самообслуговування в молодшій групі дошкільного віку» (вихователь Сизоненко Л.В.) «Ігрова практика соціалізації дошкільників в сюжетно-рольових іграх (середні групи) вихователі Волкова О.Г., Семенець Л.О.

Розвитку професійної майстерності сприяв і конкурс між педагогами «Моє найкраще заняття». За результатами конкурсу І місце посіла вихователь Лук’яненко А.А., ІІ місце – вихователь Коробко Л.П., ІІІ місце поділили між собою вихователі Бовкун С.Г. та Матько О.О. Переможців було нагороджено подяками та призами.

Творчість та креативність педагоги показали у квітні 2017, коли ДНЗ № 42 прийняв участь у конкурсі Великодній кошик у рамках проведення міського фестивалю «Великодня писанка», де посів 3 місце.

Усі вихователі брали участь у проведенні Днів відкритих дверей для батьків, що дало змогу вихователям спільно з батьками обирати методи і прийоми взаємодії з дітьми.

Упродовж навчального року в закладі працювала «Школа молодого вихователя». На засіданнях якої розглянуті питання планування освітнього процесу, організації різних видів ігрової діяльності, робота з батьками. Наставники Сизоненко Л.В., Лук’яненко А.А. забезпечили показ занять за потребою малодосвідчених вихователів (Педченко М.В., Семенець Л.О.), що сприяло підвищенню активності педагогів, вміння володіти колективом дітей, прояві креативного підходу до роботи.

Педагоги продовжили впровадження в практику роботи ідеї В.Сухомлинського(середня група № 1 вих. Бовкун С.Г, Семенець Л.О.), музейної педагогіки (молодша група № 2 вих. Лук’яненко А.А, Сизоненко А.А.), ігрової системи – ейдетики (старша група вих. Бутенко О.В.), раннього навчання читання та навчання математики за методикою М.О. Зайцева (середня група №2 вих. Волкова О.Г., Коробко Л.П.), музикотерапії (муз. керівник Макаренко-Верич Т.А.), що призвело до ефективнішого засвоєння програмових завдань програми.

Також ведеться робота з впровадження дихальної гімнастики за методикою К.Бутейка, гімнастики для укріплення зору, продовжувалося виконання вправ з фітотерапії та дихання над сольовою лампою

Діагностичне опитування дало можливість вчасно надати практичну адресну допомогу. Так протягом 2016-2017 н.р. було проведено ряд індивідуальних та групових консультацій для педагогічних працівників. Тематика консультацій мала різноплановий характер.

Методичне навчання вихователів поєднувалося із здійсненням контролю за їхньою працею, причому перевага, як правило, надавалася попереджувальному контролю, що дозволяло запобігти теоретичним та методичним прорахункам.

У цьому навчальному році було тематично вивчено такі питання: «Форми та методи взаємодії з родинами у ясельних групах», «Формування пізнавального розвитку дошкільників через пошуково-дослідницьку діяльність у середніх групах». Проведено комплексне вивчення роботи в старшій групі, здійснено персональний контроль «Стан роботи з формування елементарних математичних уявлень дітей середньої групи» (Семенець), контроль на виконання рішення педагогічної ради ДНЗ №42 №4 від 31.05.16 «Аналіз роботи педагога Аксьонової М.Б. по взаємодії з родинами»

Результати перевірок розглядались на педрадах та у наказах по закладу.

У результаті такої роботи підвищилась якість підготовки до проведення занять у більшості педагогів, розширився діапазон методів навчання, розвитку і виховання, що використовувалися в роботі. У вихователів підвищився інтерес до самоосвіти.

Завдяки тісній співпраці вчителя-логопеда та вихователями протягом навчального року проведено ряд консультацій з приводу проведення артикуляційної гімнастики, використання вправ пальчикової гімнастики на заняттях та під час режимних моментів. На батьківських зборах були проведені виступи на тему: «Стан мовленнєвого розвитку дітей», «Результати роботи логопедичного пункту». Проводились індивідуальні консультації з батьками та вихователями. У квітні вчителем-логопедом надавались практичні поради та показ заняття перед слухачами ПОІППО ім Остроградського.

Психологічну службу ДНЗ №42 «Зайчатко» представляє практичний психолог «I категорії» Тур Любов Анатоліївна та практичний психолог «ІІ категорії» Подоляк Тетяна Олександрівна. Згідно з планом роботи на 2016-2017 навчальний рік, практичними психологами було проведено: діагностику емоційного стану дітей (в рамках контролю за адаптацією); психодіагностичне обстеження готовності до школи з метою визначення рівня сформованості різних психічних функцій; вивчення індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей до різних видів діяльності з метою виявлення обдарованих дітей та забезпечення індивідуального підходу в навчально-виховному процесі; групові та індивідуальні психокорекційні заняття для дітей з проблемами в особистісній та пізнавальній сферах. З метою підвищення психологічних знань щодо розвитку і виховання дитини та спонукання батьків до активної співпраці проводились батьками групові та індивідуальні бесіди і консультації; виступи на батьківських зборах.

Протягом березня – травня 2017 року практичними психологами було проведено вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, а саме: загального розумового розвитку дитини, її уявлень про довкілля, рівня сформованості розумових операцій (узагальнення, класифікація, синтез, аналіз), розвитку зв’язного мовлення, мотивації до навчання в школі, розвиток дрібної моторики руки.

Відповідно до річного плану роботи ДНЗ на 2016-2017 навчальний рік, згідно з графіком проведення моніторингу, з метою визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей в дошкільному закладі була проведена педагогічна діагностика рівня компетентності дітей всіх вікових груп.

В результаті діагностики з’ясовано, що вся навчально-виховна робота з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, програми «Дитина», Інструктивно-методичного листа «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти. Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу у всіх вікових групах, свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, інтересів та запитів дітей.

У всіх групах створене доцільне розвивально-предметне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види їх активності.

За підсумками контрольних зрізів в середньому по ДНЗ високий рівень складає 26 %, середній — 56 %, низький — 8 % дітей.

За результатами контрольних занять зроблено висновок, що по всіх групах, є вихованці, які мають низький рівень знань з розділів програми (8%). Це діти, які нещодавно поступили в ДНЗ та діти, які не систематично відвідують дитячий садок.

Завдання річного плану з формування в дошкільників активно-пізнавального ставлення до навколишньої дійсності, уміння успішно орієнтуватися у всьому розмаїтті предметів і явищ, здатність довільно регулювати свою пізнавальну діяльність, творчо мислити успішно виконане, проте, мовленевий розвиток дітей потребує вдосконалення.

На виконання варіативної частини Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» в закладі працюють безоплатні гуртки.

Гурткова робота допомогла розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулюючи креативний, пізнавальний, емоційний розвиток дошкільників. Гурткова робота сприяла виявленню, підтриманню та розвитку здібностей і природних нахилів вихованців, особистісно-орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини. Проте, проблемою в окремих керівників гуртків є несвоєчасне проведення відкритих занять для батьків

Медичне обслуговування дітей закладу здійснювалось старшою медичною сестрою Костогриз Л.Ю. та лікарем Ляшко Д.А. Воно включало проведення обов'язкових медичних оглядів та оглядів перед профілактичним щепленням, надання в разі потреби невідкладної швидкої індивідуальної профілактичної допомоги. Проведення профілактичних щеплень проводилось згідно з календарем щеплень та згідно з наказом МЗУ від 31.01.2000р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні», де затверджені: календар профілактичних щеплень, положення про організацію і проведення профілактичних щеплень тощо. Обов'язковий медичний огляд здійснювався вузькими спеціалістами дитячої поліклініки за розпорядженням головного лікаря.

За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування. Своєчасно здійснювався контроль динаміки розвитку та стану здоров'я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах ДНЗ - щоквартально, в групах раннього віку - щомісячно, визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз.

Особиста гігієна персоналу не порушувалась. Медогляди працівники проходили вчасно.

Медична сестра здійснювала медичний контроль за перебігом періоду адаптації. Своєчасно інформувала батьків і педагогічний персонал про проведення лікувально-профілактичних заходів, профілактичних щеплень та обов'язкових медичних оглядів.

Документація по медичному обслуговуванню дітей ведеться у порядку, встановленому МОЗ України.

Для збереження та зміцнення здоров'я малюків у закладі затверджена модель загартування дітей у дитячому садочку і сім'ї та модель організації рухового режиму дітей з урахуванням засобів та форм роботи з фізичної культури. Систематично з дошкільнятами проводиться комплекс фізкультурно-оздоровчих заходів, передбачених плануванням.

Продукти харчування надходять до навчального закладу разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження на якість. Бракераж сирої продукції здійснюється завгоспом, кухарями із залученням сестри медичної старшої.

Складання меню-розкладу здійснюється сестрою медичною старшою на підставі примірного двотижневого меню, яке вчасно підписується керівником закладу. Харчоблок забезпечений достатньою кількістю справного технологічного і холодильного обладнання, кухонним та столовим посудом, миючими і дезінфікуючими засобами, інвентарем, санітарним і спеціальним одягом.

З метою зміцнення та збереження фізичного, психічного і духовного здоров'я вихованців, формування фізичних вмінь та навичок, виховання стійкого інтересу до рухової активності колектив дошкільного закладу проводить відповідну роботу з питань пошуку оптимальних шляхів фізичного розвитку. Весь фізкультурно-оздоровчий режим у ДНЗ спрямований на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури , ознайомлення з будовою та основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя.

Система фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ включає в себе: гімнастику для очей, кольоротерапію, стимулювальну (логопедичну гімнастику), фізкультурні паузи, дихальну гімнастику динамічні рухливі перерви, фітотерапію, дихання сольовою лампою, дихання за методом К.Бутейка.

Одним із пріоритетних напрямів роботи сучасного дошкільного навчального закладу є формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки. І колектив дошкільної установи у 2016-2017 н.р. вирішував ряд важливих завдань:

- створення безпечних умов для формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини;

- формування елементарної компетенції з питань безпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

- виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят;

- підготовка дошкільників до реального життя, насиченого різними подіями, непередбачуваними ситуаціями тощо.

Для практичної реалізації цих завдань у закладі створено безпечне розвивальне середовище та налагоджена системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками, що включає комплекс взаємопов’язаних заходів.

Для підвищення професійної майстерності педагогів та інших працівників із зазначеного питання використовувались різнопланові форми роботи: педагогічні ради, інструктажі з техніки безпеки, консультації, семінари, практичні тренінги, оформлення тематичних стендів і санітарних бюлетенів, проведення конкурсів-оглядів, облаштування виставок та ін.

При організації освітньої роботи з формування основ безпечної поведінки у дітей дошкільного віку перевагу надавалося спостереженням, екскурсіям, цільовим прогулянкам, довірчим бесідам та розмовам віч-на-віч, моделюванню та аналізу проблемних ситуацій, різним видам ігрової, трудової та пошуково-дослідницької діяльності, проведенню розваг, «Тижнів безпеки». Згідно з річним планом роботи та з метою закріплення отриманих теоретичних знань про небезпеки, що трапляються, або можуть виникнути на відповідній території, про їх причини, наслідки для людей і навколишнього середовища та відпрацювання практичних дій з особистої безпеки і захисту дітей під час надзвичайних ситуацій в ДНЗ в жовтні та травні проведено Тижні безпеки дитини. Протягом Тижнів безпеки педагогічні працівники провели з дітьми тематичні заняття з техніки безпеки дошкільників, читання з дітьми творів художньої літератури на дану тематику, виставки малюнків на тему, підготували консультації, наочний матеріал для батьків з питань формування безпечної поведінки в різних ситуаціях. Було проведено навчальні евакуації на випадок надзвичайної ситуації.

Достатня робота проводилася з батьками дітей щодо попередження дитячого травматизму. Дане питання заслуховувалося на загальних та групових батьківських зборах а також при індивідуальних бесідах. Як наслідок, випадків дитячого травматизму під час організації освітньо-виховного процесу протягом 2016-2017 н. р. не було.

Головною актуальною проблемою сьогодення є встановлення ефективної наступності між дошкільним закладом і початковою школою. План роботи перспективності і наступності між ДНЗ № 42 та школою № 4 передбачав роботу дошкільного закладу по формуванню мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі (бесіди, екскурсії, спільні з першокласниками свята, розваги, акції); методичну роботу (консультації для педагогів дошкільного закладу, взаємовідвідування вихователями уроків в першому класі та вчителями занять у групах дітей старшого дошкільного віку), роботу з батьками дітей старшого дошкільного віку та першокласників. Для них організовувались і проводились батьківські збори на які запрошувалась вчитель початкових класів. Вихователями та практичним психологом розроблені консультації, індивідуальні бесіди, виставки та відкриті заняття.

У своїй роботі вихователі почали використовувати такі форми подачі матеріалу як електронні презентації навчального матеріалу при проведенні занять з дітьми та наочна презентація своєї роботи за допомогою електронних носіїв перед батьками. Проте, не всі вихователі (60%) вміють на належному рівні користуватися комп’ютерною технікою. Це ставить завдання перед адміністрацією закладу у навчанні педагогів данним вмінням.

Відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04.10.2007 р. №1/9-583 протягом навчального року в дитячому садку вихователями, завідувачем, вихователем-методистом, психологами, надавалася допомога в консультативному центрі «Крокуємо до школи» батькам майбутніх першокласників. На початку навчального року був здійснений облік дітей, які виховуються в умовах сім'ї та проживають в закріпленому мікрорайоні.

Серед батьків, які звернулися в консультативний центр, було проведено опитування та анкетування з питань: організації життєдіяльності дітей в умовах сім'ї, які форми психолого-педагогічної допомоги потребують у питаннях розвитку та виховання дітей, діагностування логопедом та практичним психологом та рекомендації батькам з питань корекції розвитку дітей.

Відвідувачі центру запрошувалися на Дні відкритих дверей, були учасниками відкритих переглядів занять в різних вікових групах.

Заочне спілкування з батьками відбувалося по телефону. Найчастіше батьків цікавили питання психофізичного розвитку дітей дошкільного віку, питання організації пізнавальної діяльності вдома, правильного харчування, можливості виховання дітей вдома, що дитина повинна знати та вміти.

З метою підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей, а також заохочення батьків до участі в освітньому процесі, адміністрація та педагогічний колектив дошкільного закладу у 2015–2016 н. р. приділяли велику увагу: формуванню тісного взаємозв’язку дошкільного закладу із сім’єю, вивченню особливостей спілкування у сім’ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця; проведенню тематичних консультацій, бесід, батьківських зборів у всіх вікових групах; днів відкритих дверей; проведенню оздоровчо-пропагандистської роботи з батьками, а також пропагандистської роботи з питань прав дитини. Для батьків та старших дошкільників у роздягальнях груп розміщені ширми «Готуємо майбутнього першокласника»

Проте, сучасний ритм життя потребує більшого використання інтерактивних форм спілкування між батьками та вихователями з використанням електронних носіїв. На жаль, не всі вихователі володіють інформаційними технологіями. А це потребує навчання. Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у дошкільному закладі доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти.

Завдяки тісній співпраці з батьківською громадою, злагодженій роботі батьківських комітетів, за сприяння батьківського комітету ДНЗ було зміцнено матеріальну базу закладу:

 • проведені поточні ремонти груп
 • замінено та мийочну на старшій групі;
 • замінено вхідні двері до середньої групи;
 • проведено спилювання старих дерев на території дитячого садка;
 • оновлено спортивне обладнання на ігрових майданчиках
 • закуплено нові 2-ярусні ліжечка
 • оновлено розарій
 • підготовлено до використання «Доріжку здоров'я» на вулиці

За бюджетні кошти замінено 8 вікон у підвальному приміщенні, проведено ремонт водопостачання, завдяки чому з’явилася тепла вода у 4 вікових групах, частковий ремонт системи опалення, придбано тканину для пошиття постільної білизни. Таким чином, аналіз роботи ДНЗ №42 за 2016-2017 навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення мети. Річний план за минулий навчальний рік виконано. Роботу керівника та педагогічного колективу можна оцінити як достатню.

 

 

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Квітень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Архів записів

Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites